Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vízitúra-vezető tanfolyam általános szerződési és részvételi feltételei

Vízitúra-vezető tanfolyam általános szerződési és részvételi feltételei a képzés előtt személyes aláírandóak, de már és itt kérjük az alábbiak szíves előzetes tanulmányozását! Jelentkezést kizárólag ezek elfogadása esetén kérünk küldeni!

 

A vízitúra vezetői oktatáson történő részvétel feltételei a teljesség igénye nélkül
- a jelentkezési (részvételi) lap kitöltése, visszaküldése 
- a díjak határidőre történő befizetése
- az oktatásokon történő - (el)késés nélküli - részvétel, tehát a pontos érkezés az oktatások / vízitúrák kezdési időpontjára

- (jó) úszástudás

- nyilatkozat az egészségügyi alkalmasságról, amelyhez javasoljuk, hogy az oktatásra történő jelentkezés előtt végeztessen orvosi vizsgálatot

a jelenléti ív rendszeres aláírása
 

 


Kockázatcsökkentés
A résztvevő tudomásul veszi, hogy a gyakorlati oktatást is tartalmazó túravezetői képzés vízitúráin érheti baleset, ill. egészségkárosodás. A kockázatok csökkentése érdekében "mit kell hozni a vízitúrára" menüpont alatt ajánlásokat és kötelező feltételeket fogalmazunk meg. A javaslatok megszívlelése is a résztvevő érdeke és felelőssége. (Példa. Nem kötelező a naptej használata, de erősen javasolt.
Ugyanakkor a biztonságos lábbeli kötelező, a flip-flop papucsban történő esés/megcsúszás veszélyes)

 


A vízitúra vezető tanfolyamon történő részvétel saját felelősségre történik
A hallgató/résztvevő tudomásul veszi, hogy az oktatáson / vízitúrákon esetlegesen őt érő anyagi és nem vagyoni károkért a képzőt, a túravezetőt semmilyen felelősség, kártérítési felelősség nem terheli, vele szemben a résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. A képzésen elméleti gyakorlati részein mindenki a saját felelősségére vesz részt.

 


Kötbér
A vízitúra-vezetői oktatás és a kapcsolódó vízitúrák valamint vizsgák idejére kölcsönkapott és jelentős értéket képviselő eszközökért a résztvevő teljes körű felelősséggel tartozik.
Rongálás, elvesztés, sérülés esetén a sérülés, rongálás, elvesztés napján az alábbi kötbér fizetendő készpénzben vagy dokumentált átutalással:
i) 4 személyes túrakenu 400.000 Ft, 

ii) 5 személyes túrakenu 500.000 Ft, 
iii) evező, lapát 15.000 Ft,
iv) mentőmellény 15.000 Ft,
v) hordó: 15.000 Ft, 
A vízitúra vezetői tanfolyamon résztvevő tudomásul veszi, hogy elvesztés, rongálás és sérülés esetén egy új eszköz beszerzési ára fizetendő. A vizsga-vízitúrán történő nem megjelenés vagy a (pl. másnaposság miatti) vízitúrára "nem alkalmas" állapot esetén a résztvevő a képzésből kizárásra kerül. 

 

 

Szabályok

 • A vízitúrázás eszközeit az oktatáson résztvevő csak az oktató vagy túravezető jelenlétében, rendeltetésszerűen, az oktató vagy túravezető által rögzített módon használhatja. Az eszközök önkényes bérlete 25.000 Ft pönáléval és a képzésből történő kizárással jár. 
 • Tilos az esetek többségében elől haladó oktató által mutatotthoz képest más útvonalat választani
 • Tilos a nem vízen lévő kenuban ülni, állni, tilos a vízen lévő kenuban felállni
 • Tilos a vízre szállás előtt 8 órával alkohol fogyasztása, tilos a kenuban/kajakban dohányozni
 • A résztvevőnek kötelessége az esetlegesen fennálló gyógyszeres kezelésről, a teljesítő és koncentráló készségre hatással lévő szerek fogyasztásáról, illetve bármely a tudatállapotot, fizikai képességeket akár ideiglenesen csökkentő betegségről vagy állapotról az oktatót / túravezetőt tájékoztatni. Különösen fontos tájékoztatási kötelezettség terheli a résztvevőt az alábbiak kapcsán: pacemaker, cukorbetegség, az epilepszia, a vérzékenység és rovarcsípésre vonatkozó allergia. Ezen utóbbi esetekben a tanfolyam oktatója külön egyeztet a hallgató résztvevővel a résztvevő biztonsága érdekében
 • A kenuban ülők a vízen, NE kapaszkodjanak ágba, fába, sziklába
 • A vízitúra-vezető oktatáson résztvevők mindig az oktató által mutatott utat kövessék, a behajló bokrok és faágak kifejezetten kerülendőek
 • Ha nem a vízitúra-vezetői oktatásba betervezett, ill. szándékos borulásról van szó, borulás esetén elsődleges a személyek mentése. Az oktató / túravezető kijelöli azt a kenut, amelyik a vízbe került tárgyak összeszedéséért felelős, mindenki más a személyek és a kenu mentésében segédkezik az oktató által megadott módon. A borult személyeket NEM próbáljuk a kenuba behúzni, mivel ez ránk is veszélyes, mi is borulhatunk. A vízbe esetteket és a borult kenut a parthoz vontatjuk vagy az oktató által jelzett módon segítjük
 • Amennyiben a vízitúra-vezetés oktatóját baleset éri vagy önerőből a mentés nem megoldható, úgy a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon vagy a 112-es számon és a rendőrséget kell hívni. A tűzoltóságnak és (vízi)rendőrségnek az alábbi információra van szüksége a gyors segítségnyújtás érdekében. Hol történt a borulás és/vagy baleset? Parti tereptárgyak, épületek, hidak, folyamkilométer, vízi műtárgy stb. koordináták szükségesek a hely azonosításához. Minden esetben tudni kell, hogy hol és mikor szálltunk vízre, az is értékes információ ha annyit tud valaki mondani, hogy a "Denkpálnál voltunk 20 perce és a vízen lefelé jöttünk". Hányan vannak veszélyben és fontos, hogy a jelző személy telefonjának a száma látható legyen.
 • A karaván köteles együtt haladni a biztonságos követési távolság betartásával, amely oktatói / túravezetői instrukció hiányában "2 kenunyi", (cca.) 12 méteres követési távolság, lemaradni tilos, ha valaki nem tud valamiért a csapattal haladni, köteles azt jelezni
 • Kötelező a túrákra olyan lábbeliben jönni, amely a bokát stabilan tartja

 


A képzésből történő kizárás
Az oktatónak jogában áll azon személy oktatásból / túrából történő kizárása, aki saját vagy mások testi épségét, valamint a felszerelést veszélyezteti, a fenti szabályokat és/vagy az oktató / túravezető bármilyen utasítását nem tartja be, figyelmen kívül hagyja vagy megsérti.
Ezen felül kizárásra kerül az olyan résztvevő / hallgató, aki mások közérzetét rontja, az oktatáshoz, kulturált és egészséges részvételhez való jogát sérti, vagy akinek bármilyen állapota vagy viselkedése az oktató megítélése szerint nem kívánatos.
A kizárt résztvevő a részvételi díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

 

 

Jelentkezés
A vízitúra-vezetői képzésre történő jelentkezés a "jelentkezés" menüpont alatt leírtak szerint történik. A részvétel érvényességi feltétele az oktatási díj átutalása. Amennyiben az oktatás a szervezőnek felróható okból meghiúsul, szervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti. 

 

Lemondási feltételek
A részvétel a túravezetői képzés indulása előtt több mint hatvan nappal a részvételi díj 50%-os díja fizetésének terhe mellett mondható le, az indulás előtt 60 vagy annál kevesebb nappal történő lemondás esetén a teljes oktatási díj fizetendő. 

 

Tanúsítvány
Egy tárgyból egy utóvizsga tehető. Igazoltan méltányolandó esetben kivételesen két utóvizsga engedélyezhető. (Felnőttképző a második utóvizsga engedélyezésével kapcsolatban döntését nem köteles indokolni, méltányolt tény egy igazolt családi tragédia vagy a résztvevő igazolt betegsége).  
A részvételi és utóvizsga díja(ka)t befizetett és a kétkörös vizsgá(ka)t sikerrel teljesítő résztvevők síkvízi vízitúra-vezetői tanúsítványt szereznek. Idő- és vízjárás, külső körülmények
A felnőttképző nem tehető felelőssé az időjárás vagy más természeti csapásokból, ill. vis majorból eredő károkért, nehézségekért, kényelmetlenségekért. Amennyiben az oktatás / vízitúra / vizsga veszélyhelyzet, a vízállás, időjárási vagy más kockázatot jelentő okból egy adott napon nem indul, cégünket semmiféle kártérítés fizetése nem terheli. A vízállás szélsőségesen változhat.
Ha "vízügyi" értelemben ugyan még nem "árad" egy folyó, de nagy a sodrás (így a borulás veszélye nagyobb), pláne, ha elég a magas a vízállás, ahhoz, hogy nem is látszanak ki a borulás esetén menekülésre alkalmat adó, a kiúszás és kenu visszafordításának lehetőségét kínáló zátonyok, lapályok az oktatás gyakorlati része / a vízitúra nem indul vagy leáll. 
Ha bármilyen kockázattal jár az oktatás - ilyen lehet ha egy folyószakaszon mindkét oldalon a magas vízállás miatt olyan a part, ahol nem lehet vagy nagyon nehéz kikötni, fennáll a lehetősége annak, hogy egy esetlegesen boruló kenu legénysége több száz métert vagy akár kilométert is sodródhatna (trauma, lehűlés veszélye), akkor nem szállunk vízre, másik oktatási alkalmat kínálunk fel. 

 

Jogfenntartás
Felnőttképző MediaComm Kft. fenntartja az oktatási tematika, az ütemterv és túraterv, valamint a helyszínek és képzési időpontok megváltoztatásának jogát.

 


Visszautalás
Esetleges téves utalást a téves utalás 3%-ával, de minimum 2000 Ft-tal csökkentett összegben utaljuk vissza


 

MediaComm Kft.
Érdeklődés, információ: (+36) 209 342 760

 
 

Archívum

Naptár
<< Január >>
<< 2023 >>
Ke Sze Csü Szo Va
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31